top of page
NOMBRE DEL PROCESO
CÓDIGO
TIPO
PROPIETARIO
EDICIÓN
ATENCIÓN E RELACIÓN CON FAMILIAS
 RES5
ESENCIAL
TRABAJADORAS SOCIALES
3
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Entrada al proceso

Necesidade das familias de estar informadas e ser parte do proceso de atención ós seus
familiares
pngocean.com-4.png
...

Salida del proceso

Cooperación entre as familias e residencias

Información adicional : Necesidades y expectativas de los grupos de interés

Usuarios

Familias

Profesionales

- Recibir atención e apoio na familia
- Crear ou facilitar as relacions afectivas coa sua familia e/uo entorno

- Recibir información sobre o estado do seu fillo/tutelado nas residencias - Ser informados e orientados sobre recursos e prestacións socias.
- Sentirse apoiado e acompañados en momentos de dificultade
- Ter un acceso doado aos distintos profesionais.
-Velar pola transparencia na xestión da sua persoa e bens.

- Que exista unha coordinación eficaz coa familia.
- Que a familia valore o traballo realizado polo persoal. - Máis implicación das familias.

Daco_3260596.png

Estás en el proceso de ATENCIÓN E RELACIÓN CON FAMILIAS... 
¿ Qué quieres consultar?...

Flat Invoice Vector Template-04.jpg

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

  • La misión y objetivos

  • Los límites del proceso

  • Las necesidades y expectativas de los grupos de interés

Sala de reuniones de negocios

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

  • Indicadores de medición

  • Acciones para mejorar el proceso.

Pila de archivos

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

  • Procedimientos de cómo realizamos las actividades

  • Documentos y protocolos que debemos tener en cuenta.

  • Registros a cumplimentar

ficha
medición
información documentada
kisspng-vision-statement-mission-stateme

Misión

Establecer unha comunicación fluída e cálida entre o servicio de residencias e as familias dos usuarios, co fin de dar resposta ás necesidades e expectativas das familias e usuarios.

1.

Conseguir unha comunicación fluída entre a familia/titor e o servicio de residencias.

2.

Proporcionar apoio no núcleo familiar.

3.

Orientar, asesorar e informar as familias.

4.

Facilitar información sobre prestacións sociais e recursos que fagan mais asequible o servicio.

5.

Coordinar a familia co servicio de residencias para colaborar no progreso e seguimento dos usuarios

6.

Programar actividades que fomenten a relación entre familias e usuarios incrementando o seu benestar persoal.

7.

Fomentar as relación afectivas das familias cos seus usuarios.

Objetivos

kisspng-computer-icons-mission-statement

Mediciones y Seguimiento del proceso de Atención y relación con familias.

Indicadores...

Nombre

Objetivo

Acciones

Meta

Frecuencia

Responsable

% DE USUARIOS CUYAS FAMILIAS ACUDEN A LA FIESTA ANUAL DE RESIDENCIAS

Que las familias disfruten y compartan con su familiar, otras famiias y profesionales la jornada de familias.

Registro de salidas en Base de datos

Más de 60%

cuando se produce

Directora residencias

RA:Residencias ASPRONAGA  DE CORUÑA (PLA Y CANCELA); LC: RESIDENCIA LA CASA DE LAMASTELLE

kisspng-life-insurance-finance-financial

Información Documentada del Proceso Atención y relación con familias

...
construction_project_plan_building_archi

Ficha de proceso

document_report_16751.png

Procedimiento

editdocument_105148.png

Registros vinculados

bottom of page