top of page
NOMBRE DEL PROCESO
ATENCIÓN BÁSICA
CÓDIGO
 RES3
TIPO
ESENCIAL
PROPIETARIO
COIDADOR
EDICIÓN
5

Entrada al proceso

Necesidade do usuario de dispoñer de hixiene, alimentación e saúde axeitadas e adaptadas ás súas necesidades.
pngocean.com-4.png
...

Salida del proceso

O usuario dispón dunha atención básica de calidade
kisspng-vision-statement-mission-stateme

Misión

Asegurar unha atención de calidade que garanta a satisfacción das necesidades básicas (hixiene, alimentación e saúde) nun ambiente cálido e respectando os dereitos de intimidade e dignidade dos usuarios

kisspng-computer-icons-mission-statement

Objetivos
 

1. Ofrecer unha atención individualizada en tódalas áreas de atención básica

2. Favorecer un ambiente caseiro, familiar e seguro.

3. Respectar os dereitos á dignidade e intimidade dos usuarios.

4. Desenvolver e manter a autonomía dos usuarios.

Necesidades y Expectativas de las personas

 

 

-Que se cubran as súas necesidades básicas.

-Que se lles trate con afecto e respecto.
-Que se teñan en conta os seus gustos e opinión

-Que se cubran as necesidades básicas cunha atención personalizada.

-Que se proporcione un ambiente cálido e seguro.

-Que se trate con afecto e respecto aos seus familiares.
-Estar informado da evolución do seu familiar.

-Dispoñer dos apoios e recursos materiais e humanos necesarios.

-Traballar de xeito organizado e coordinado.
-Que se recoñeza o seu labor.

-Adquirir coñecementos e experiencia na área da atención básica.

-Sentirse apoiados polos profesionais.
-Ter unha liña de actuación definida.
-Estar informado.
-Que se favoreza a aportación das súas ideas.

-Que se cubran as necesidades básicas dos usuarios.
-Que se ofreza o servizo de asistencia básica con eficacia e eficiencia

Usuarios

Profesionales

Familias

pngkit_manos-png_2399943.png

Voluntarios e alumnos en prácticas

Financiadores

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 

bottom of page