top of page
NOMBRE DEL PROCESO
 PROCESO DE VALORACIÓN, ADMISIÓN Y ACOGIDA
CÓDIGO
 RES1
TIPO
ESENCIAL
PROPIETARIO
TRABALLADORA SOCIAL
EDICIÓN
5

Entrada al proceso

 Necesidade do usuario e familias de que se resolva a súa solicitud de praza no centro, e de
adaptarse adecuadamente, en caso de admisión.
pngocean.com-4.png
...

Salida del proceso

 O usuario admitido e adaptado, ou derivado a outro servizo.
kisspng-vision-statement-mission-stateme

Misión

Atender as solicitudes de praza que se produzan e favorecer a adaptación do usuario no servizo, en casode admisión, ou derivar a outros.

kisspng-computer-icons-mission-statement

Objetivos
 

1. Ofrecer ó usuario e a súa familia unha atención cálida e eficaz e ofrercerlles información sobre o servizo.

2. Valorar a adecuación do servizo ó usuario ou orientalo a outro.

3. Tramitar a concesión de praza

4. Favorecer a adaptación do usuario no servizo, baseándose nas súas necesidades e expectativas.

5. Dar a coñecer o servizo e compañeiros ó usuario e viceversa.

Necesidades y Expectativas de las personas


- Obter a praza que solicita
- Sentirse a gusto en todo o proceso
- Integrarse e adaptarse- Que se lles preste unha atención eficaz e rápida e información abonda
- Que se lles permita expresar as súas inquietudes

- Que se lles conceda a praza solicitada ou se lles dea outra solución
- Ser tratados con calidez e proximidade
- Que o seu familiar estea satisfeito- Dispoñer de información
- Dispoñer dos medios necesarios para favorecer a adaptación

Usuarios

Profesionales

Familias

pngkit_manos-png_2399943.png

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 

editdocument_105148.png
document_report_16751_edited.png

Protocolos y Buenas prácticas

RES1-D-1 Protocolo de valoración, admisión y acogida

RES-D-2 Protocolo de acogida

RES1-D-3 Información a futuros residentes de estancia permanente

RES1-D-4 Información a futuros residentes de estancia temporal

RES0-D-1 Reglamento de régimen interno "Residencia Aspronaga"

RES0-D-2 Reglamento de régimen interno "La Casa Lamastelle"

RES 0-D-3 Manual de Buenas Prácticas en residencias FEAPS

CLL1 Proceso de valoración, admisión y acogida en CLL

Indicadores...

Nombre

Objetivo

Acciones

Meta

Frecuencia

Responsable

% DE USUARIOS CONTENTOS CON SU ESTANCIA EN LA RESIDENCIA AL FINAL DEL PROCESO DE ACOGIDA

Lograr el cumplimiento de

las necesidades y Encuesta escrita a los expectativas de los usuarios

usuarios tras el proceso de acogida

Encuesta de satisfacción al finalizar el proceso de acogida

>ó= 90

Semestral

Trabajadora Social

bottom of page