top of page
Daco_3260596.png

P. Ocio Tiempo Libre e Inclusión Social   

¿ Qué quieres consultar?...

Flat Invoice Vector Template-04.jpg

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

  • La misión y objetivos

  • Los límites del proceso

  • Las necesidades y expectativas de los grupos de interés

Sala de reuniones de negocios

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

  • Indicadores de medición

  • Acciones para mejorar el proceso.

Pila de archivos

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

  • Procedimientos de cómo realizamos las actividades

  • Documentos y protocolos que debemos tener en cuenta.

  • Registros a cumplimentar

NOMBRE DEL PROCESO
CÓDIGO
TIPO
PROPIETARIO
EDICIÓN
OCIO TIEMPO LIBRE E INCLUSIÓN SOCIAL
 RES4
ESENCIAL
COORDINADORA RESIDENCIAS
3
ficha
medición
información documentada
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
kisspng-vision-statement-mission-stateme

Misión

Planificar e desenvolver actividades e apoios, para potenciar e manter habilidades de convivencia dos usuarios, que favorezan o seu desenvolvemento persoal e a súa integración na comunidade. Educar en e para o tempo libre.

1.

Favorecer a participación do usuario no ámbito e a comunidade.

2.

Mellorar as relacions de amizade.

3.

Adquirir habilidades sociais para relacionarse en grupo.

4.

Fomentar as relacións cos demáis.

5.

Promover a felicidade e diversión.

Objetivos

kisspng-computer-icons-mission-statement

Entrada al proceso

Necesidade dos usuarios de desenrolar actividades no seu tempo libre e de adquirir habilidades para potenciar a súa integración no entorno.

Salida del proceso

...
pngocean.com-4.png
Disfrute do seu tempo libre, integrado no entorno.

Información adicional : Necesidades y expectativas de los grupos de interés

Usuarios

Familias

Profesionales

Voluntarios/alumnos prácticas

Financiadores


-Participar no ámbito, mediante a convivencia con outros.
-Dispoñer dunha oferta de actividades de ocio, axeitada aos seus intereses, preferencias e necesidades (apoios, duración...)..
-Gozar de seu tempo libre.
-Sentirse satisfeitos, divertirse, ser felices.

-Que se lles trate co máximo respeto e afecto.
-Que se lles facilite a participación nas actividades que elixan.

-Coñecer as intervencións que os profesionais planifican e executan respecto aos seus fillos.

-Recibir a información necesaria acerca da evolución do seu familiar.
-Que os seus familiares sexan atendidos por profesionais e voluntarios competentes.
-Que aos seus familiares se lles preste unha atención persoalizada.
-Que en todas as actividades prime a diversión, felicidade e seguridade do seu familiar.

-Que, económicamente, a participación en actividades se axuste ás súas posibilidades.

-Ter unha línea de actuación definida para unha óptima intervención co usuario.

-Dispoñer dos apoios e recursos necesarios.
-Que exista coordinación entre todos os profesionais.
-Que a Dirección facilite, apoie e recoñeza o seu traballo.

-Adquirir coñecementos e experiencia na intervención para o desenvolvemento de habilidades de convivencia cos usuarios
-Que os profesionais os apoien.
-Ter unha liña de actuación definida para unha óptima intervención co usuario.
-Que se lles dea certa libertade nas súas intervencións.
-Estar informados.

-Que se optimicen ao máximo os recursos para ofertar os mellores servizos de ocio.

Mediciones y Seguimiento del proceso de Ocio, Tiempo libre e Inclusión social

Indicadores...

Nombre

NºDE SALIDAS DE ACTIVIDADES DE OCIO EN LA COMUNIDAD

Objetivo

Mejorar la integración y participación social de los residentes

Acciones

Registro de salidas en Base de datos

Meta

Frecuencia

Responsable

LC >o =150 RA > o =110

Semestral

Trabajadora Social

RA:Residencias ASPRONAGA  DE CORUÑA (PLA Y CANCELA); LC: RESIDENCIA LA CASA DE LAMASTELLE

Información Documentada del Proceso de Ocio, Tiempo Libre e Inclusión Social

kisspng-from-zero-to-infinity-the-mathem
construction_project_plan_building_archi

Ficha de proceso

document_report_16751.png

Procedimiento y protocolos

editdocument_105148.png

Registros vinculados

bottom of page