Secciones a consultar del proceso de  HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

  • La misión y objetivos

  • Los límites del proceso

  • Las necesidades y expectativas de los grupos de interés

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

  • Indicadores de medición

  • Acciones para mejorar el proceso.

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

  • Procedimientos de cómo realizamos las actividades

  • Documentos y protocolos que debemos tener en cuenta.

  • Registros a cumplimentar

 
NOMBRE DEL PROCESO
CÓDIGO
TIPO
PROPIETARIO
EDICIÓN
HABILIDADES PERSOAIS E SOCIAIS
 RES3
ESENCIAL
COIDADOR
4
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Misión

Planificar e desenvolver actividades e apoios, para potenciar e manter habilidades e benestar persoal e social dos usuarios.

1.

 Proporcionar apoios que complementen as súas capacidades

2.

Incrementar o seu benestar persoal e emocional

3.

Prevenir e tratar conductas desadaptadas e problemas de relación

4.

Adecuar as programacións ás necesidades dos usuarios.

5.

Potenciar a autoestima e a autoxestión

6.

Mellorar a autonomía persoal

7.

Mellorar a integración dos usuarios nos espazos e actividades.

8.

Proporcionar estratexias para a integración social

Objetivos

Mediciones y Seguimiento del proceso de Habilidades Personales y Sociales

Indicadores...

Nombre

% DE USUARIOS QUE TIENEN DOS O MÁS OBJETIVOS OPERATIVOS EN SU PII

Objetivo

Proporcionar apoyos que complementen sus capacidades
y bienestar personal y emocional

Acciones

Meta

Frecuencia

Responsable

Ver RES3-F-4 Resúmen de Objetivos de los PII de usuarios de residencias

>ó=30

Semestral

Cuidadores /Psicóloga CLL

Información Documentada del Proceso de Habilidades Personales y Sociales

Ficha de Proceso

Procedimiento y protocolo

Registros vinculados

 
 

Entrada al proceso

Necesidades do usuario de obter apoios para incrementar a súa autonomía e benestar persoal e social, percibidas nos P.I.I.
...

Salida del proceso

Benestar do usuario pola mellora das habilidades persoais e de interacción social.

Información adicional : Necesidades y expectativas de los grupos de interés

Usuarios

Familias

Profesionales

Voluntarios e alumnos en prácticas

Financiadores

-Ser máis autónomos

- Estar informados do tipo de actividades que os profesionais planifican e coñecer a súa finalidade.
- Que a programación de actividades se adecúe á súa idade cronolóxica
- Que se adapten as tarefas e aprendizaxes ás súas posibilidades

- Que se teñan en conta os seus intereses e motivacións persoais, tanto na planificación das actividades coma na asignación de actividades específicas.
- Recoñecemento do esforzo realizado.
- Sentirse satisfeitos, divertirse, ser felices

- Que se lles trate co máximo afecto e respecto

- Dotar ós seus fillos de autonomía
- Coñecer as intervencións que os profesionais planifican e executan respecto aos seus fillos.
- Recibir a información necesaria acerca da evolución dos seus fillos
- Que os seus familiares sexan atendidos por profesionais competentes
- Que aos seus familiares se lles preste unha atención personalizada
- Que en todas as actividades prime o benestar e a satisfacción

- Ter unha liña de actuación definida para unha óptima intervención co usuario.

- Dispoñer dos apoios e recursos necesarios.
- Que exista coordinación entre todos os profesionais
- Que a Dirección facilite, apoie e recoñeza o seu traballo

- Adquirir coñecementos e experiencia na intervención para o desenvolvemento de habilidades de      autonomía cos usuarios.
- Que os profesionais os apoien
- Ter unha liña de actuación definida para unha óptima intervención co usuario.
- Que se lles dea certa liberdade nas súas intervencións
- Estar informado

- Que se optimicen ao máximo os recursos para ofertar os mellores servizos de apoio

ASPRONAGA

Pérez Lugín, 10

15011-A Coruña

981-610850/981-610875

www.aspronga.net

GESTION CALIDAD

Avda. Rosalia de Castro, 12

15179-Oleiros (A Coruña)

981-610850

www.aspronaga.net